jan 23

Vervanging inlaat Karnemelksloot

Vervanging inlaat Karnemelksloot

Om in tijden van droogte te zorgen voor water van goede kwaliteit in de watergangen zal het hoogheemraadschap van Rijnland de inlaat vervangen. Met deze inlaat kan zoet water de wijk in stromen van de Karnemelksloot in de Burgemeester Martenssingel, waardoor het water in beweging blijft en ververst wordt. Naast voldoende water zorgen de aanpassingen dus ook voor water van voldoende kwaliteit in de wijk.

Overlast

De uit te voeren werkzaamheden zullen overlast met zich meebrengen. Natuurlijk probeert Rijnland deze overlast tot een minimum te beperken.

De vervanging van de inlaat zal beginnen op 16 januari 2012 en zal ongeveer 6 tot 7 weken in beslag nemen.

Het werk wordt in 2 fases uitgevoerd (zie bijlage):

  • Fase 1: Kruispunt Karnemelksloot /Burgemeester Martenssingel – inrit school;
  • Fase 2: inrit school – kruispunt Burgemeester Martenssingel / Johan den Haenstraat.

Fase 1 duurt ca. 3 à 4 weken en fase 2 duurt ca. 2 à 3 weken. De fasering is mede afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorzien. Daar waar de weg afgesloten wordt, worden omleidingroutes ingesteld. Alle panden blijven via de trottoirs bereikbaar.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van dit werk, de heer Ton van Meeuwen via 06 – 51 57 30 56.

Bijlage: Plattegrond vervanging inlaat Karnemelksloot

jan 19

Dinsdagavond 24 januari 20.00u wijkteamvergadering in het Spant.

Agenda Wijkteamvergadering 24 januari

  • Gedicht Leo Vroman in Krugerlaan (eo)
  • Eerste ervaringen met de aangepaste verkeerscirculatie
  • Wijkkast
  • WijkJaarprogramma 2012 ter info
  • Wijkteam Begroting 2012 en financieel overzicht 2011

Wij hopen u allen te ontmoeten!

En voor wie interesse heeft; om 19.30 wordt op diezelfde avond op de Josephstraat het convenant gepresenteerd van het buurtpreventieproject Sint Josephstraat.