mrt 22

Paasbingo

Paasbingo zaterdag 23 maart

zaal open: 19:00
aanvang bingo: 20:00

Buurthuis ‘t Gebouwtje
Coornhertstraat 2a
2806 WD Gouda
0182-518 973

mrt 07

Info van de gemeente over aanpak woninginbraak

Onder het motto: Gouda Veilig, dat doen wij samen! werkt de gemeente nauw samen met bewoners, politie, het Openbaar Ministerie en een veelheid aan andere veiligheidspartners, bijvoorbeeld brandweer, woningcorporaties, etc., om de criminaliteit terug te dringen. Waar een aantal typen misdrijven in Gouda de afgelopen periode een dalende trend tonen, blijft het aantal woninginbraken hoog. In de Kadernota Gouds Veiligheidsbeleid 2010-2014 is het terugdringen van woninginbraak benoemd en in het Actieplan Gouds Veiligheidsbeleid 2012-2013 (hierna kortweg IVB actieplan) heeft het thema extra prioriteit gekregen. Het projectplan Woninginbraken vloeit
hieruit voort.