sep 09

Week tegen Eenzaamheid 2013

Gouda is door de Coalitie Erbij benoemd tot ‘koploperstad’ tijdens de Week tegen eenzaamheid. Deze week (26 september t/m 5 oktober) wordt eenzaamheid gezamenlijk aangepakt. Samen betekent hier dat alle zorg- en welzijnspartijen in Gouda en haar bewoners (via Gouda Bruist) de krachten hebben gebundeld. Dit jaar is het thema van de Week tegen Eenzaamheid ‘Kom erbij’ voor meer info www.samentegeneenzaamheid.nl

In Gouda zijn al enige tijd drie platforms actief die zich inzetten om de eenzame oudere te vinden. De deelnemende organisaties proberen er achter te komen wat de vraag van de eenzame ouderen is en wat de best passende ondersteuning kan zijn. Doordat ze elkaar en elkaars aanbod kennen, weten ze door te verwijzen of met elkaar in overleg te gaan, opzoek naar de beste oplossing.

Bij de plannen voor de Week tegen Eenzaamheid zijn ook de buurtbewoners betrokken. Op www.Goudabruist.nl is een groep aangemaakt ‘Kom erbij’ om bewoners uit te nodigen deel te nemen en met goede ideeën te komen.
Op 16 mei j.l. hebben zij ideeën met elkaar gebrouwen. Vervolgens hebben ze de partijen uit de platforms uitgenodigd om deze initiatieven te ondersteunen. Deelnemen aan de groep op goudabruist.nl kan natuurlijk nog steeds. De activiteiten van deze week richten zich niet specifiek op ouderen, maar op iedereen die behoefte heeft aan meer verbondenheid.

Alle wijkteams hebben in hun wijkjaarprogramma een sociaal item opgenomen onder de noemers ‘betrokkenheid met elkaar’, ‘sociale samenhang’, ‘onderling contact wijkbewoners’, ‘samen doen’, ‘sociale betrokkenheid in de buurt’, ‘zorg en welzijn’, ‘bevorderen sociale cohesie’ en ‘binding met de buurt’.
De activiteiten van de Week tegen Eenzaamheid zoals; Samen een straatje om, Huiskamerfilm, uitnodiging Goudse buren en de langste koffietafel zullen hieraan een bijdragen leveren. Ook het filmhuis draait in die week op drie avonden (26, 27 en 29 september) een toepasselijke film Tabu.

Meer informatie volgt begin september in de Goudse pers en misschien wel op de wijkwebsite.