feb 18

Inzage dijkverzwaring op 29 februari

De IJsseldijk in Gouda voldoet niet aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Weidebloemkwartier en Goejanverwelledijk.

In 2015 werden tijdens bewonersavonden de ontwerpen voor dijkverbetering gepresenteerd. Op basis van deze ontwerpen is onder andere een projectplan geschreven, dat van 11 februari tot en met 23 maart 2016 ter inzage komt voor belanghebbenden. Het waterschap organiseert een inloopavond waarop u dit plan kunt inzien en vragen kunt stellen. U bent van harte welkom op maandag 29 februari tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Museumhavencafé aan Schielands Hoge Zeedijk 1, 2802 RB Gouda.

Bent u niet in de gelegenheid, maar wilt u wel op de hoogte blijven, dan kunt u de informatie terugvinden op de website www.rijnland.net/ijsseldijkgouda. Vragen kunt u stellen via ijsseldijkgouda@rijnland.net.

jul 14

vooraankondiging vrijwilligersfeest vrijdag 30 oktober 2015

vrijwilligersfeest-gouda 30 oktoberWist u dat in Gouda één op de drie inwoners vrijwilligerswerk doet? Zonder de inzet van deze mensen zou Gouda niet de stad zijn die ze nu is. Onze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel belangeloos in voor anderen. Ook zouden mooie evenementen in Gouda zoals Gouda Waterstad of Kaarsjesavond niet mogelijk zijn zonder de inzet van talloze vrijwilligers.
Maar ook op andere manieren zorgen onze vrijwilligers er voor dat iedereen mee doet in Gouda. Zij vervullen wensen op de nationale ouderenwensdag, organiseren sportmiddagen of gaan gezellig met iemand op stap. Zij nemen ouderen mee voor een wandeling, verzorgen gezellige spelmiddagen en zijn betrokken bij de kindervakantieweek.
Daarom zeggen wij trots: vrijwilligers zijn Goud!
Brief Uitnodiging vw organisaties

mei 22

De burgemeester nodigt u uit voor veiligheidsavond op 26 mei a.s.!

burgemeesterIn Gouda werken heel veel partners hard aan het verbeteren van de veiligheid. We zien goede resultaten maar het aantal woninginbraken is in Gouda nog steeds te hoog. Als burgemeester van Gouda vind ik het belangrijk te horen en te zien wat er leeft in de Goudse wijken. Samen met de politie wil ik graag met u bespreken hoe wij de veiligheid in Gouda verder kunnen verbeteren.

Uitnodiging veiligheidsavond

mrt 26

Stille tocht wandelt op 4 mei door Kort Haarlem. Uitnodiging om mee te lopen.

dodenherdenkingDodenherdenking 4 mei 2015

Op 4 mei herdenken wij met elkaar de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog.
In 2015 doen we dit al weer voor de 70e keer. Dus weer een bijzonder moment.
Voorafgaande aan de herdenking op de Markt te Gouda worden zoals gebruikelijk Stille Tochten gehouden met bloemleggingen bij graven van omgekomen verzetsmensen en militairen.

Lees verder

mrt 26

Welkom bij informatieavond energiebesparing voor historische woningen in Gouda op 13 april a.s.

energielabel-gouda

ENERGIELABEL EN HISTORISCHE WONINGEN

Recent heeft u een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gekregen met het voorlopige energielabel van uw woning. In de daarbij gekregen folder staat basale informatie over het energielabel en over energiezuinig verbouwen. Maar wij vinden die informatie niet voldoende voor eigenaren van historische panden (ouder dan 50 jaar) in een beschermd stadsgezicht. Want vooral in die situatie moet u op zoek naar maatwerk, zowel in advisering, als in de uitvoering van een verbouwing. Wij hebben enkele deskundigen bereid gevonden om gerichte informatie te geven aan alle woningeigenaren in de binnenstad van Gouda en haar randen.

Informatieavond energielabels en duurzaamheid Uitnodiging