Meldpunt openbaar gebied

Waarom een Meldpunt Openbaar Gebied?
Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor het openbaar gebied.
Wanneer daar iets aan schort, dan horen wij dat graag zodat wij dat kunnen herstellen of verbeteren. Ook met vragen, opmerkingen of suggesties kunt u bij het Meldpunt Openbaar Gebied terecht.

Bijvoorbeeld:

  • Een gat of verzakking in de bestrating van rijweg, een fietspad of trottoir
  • Omgereden palen
  • Een kapotte lamp in een lantaarnpaal of signalering van ‘donkere (onveilige) plekken’
  • Wateroverlast (bijvoorbeeld verstopte putten)
  • Overhangend groen of zwerfvuil in het groen
  • Speelvoorzieningen, aanleg en onderhoud
  • Het programma voor groot onderhoud van wegen

Bel tussen 08.30 uur en 17.00 uur op telnr. 14 0182.